Ewidencja Przedsiębiorców - osób fizycznych wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy Września.


Aby znaleźć przedsiębiorcę (firmę) w pola podane niżej należy wpisać znane nam dane (wystarczy część nazwy lub część nazwiska).
Podane w formularzu dane są rozpatrywane łącznie, tzn. wyszukiwani są przedsiębiorcy spełniający wszystkie warunki jednocześnie.


? podpowiedź 

Dane firmy
Nazwa firmy:   (np.Transport)
Miejscowość:   (np.Września)
Ulica:  (np.Pomorska)
Nr ewidencyjny:   (np.11/2008)
Telefon:   (np.(58) 123 45 67)
E-mail:   (np. biuro@urzad.pl)
Data rejestracji dz.g.:  -   (np.1964-02-08)
Data rozpoczęcia dz.g.:  -   (np.1964-02-08)
Data zawieszenia dz.g.:  -   (np.1964-02-08)
Przedmiot działalności:   (np.52.62 lub np.poza sieci± sklepow±)
Dane właściciela
Imię:   (np.Marcin)
Nazwisko:   (np.Kowalski)
Miejscowość:   (np.Września)
Ulica:  (np.Szkolna)
Uwzględniać działalności:   aktywne    zawieszone   wyrejestrowane
 

Dane aktualne na dzień 2011/12/27 09:01:00, całkowita ilość wpisów 12581


Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych.

Podstawą prawną do zamieszczenia danych z ewidencji działalności gospodarczej jest Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r.), w szczególności Art. 7a pkt 1 oraz pkt 2, oraz Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2004 r.), w szczególności Art. 23 pkt 1, Art. 24 pkt 1,2 i 3.


Dane odnośnie przedsiębiorcy można uzyskać również telefonicznie pod numerem telefonu (61) 640-40-65 w poniedziałek 8.00-16.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00.


Uzyskane wyniki wyszukiwania mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą zastąpić zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej w rozumieniu ustawowym

© 2008-2019 TenSoft sp.z o.o., EP on-line wersja 01.10.00